Kopirettigheter

Kopirettigheter (Copyright) 2002 © 2020 eFactory as. Egne vilkår kan gjelder tekst og bilder som ikke er levert av spesifiserte kilder.

Kilde for deler av innholdet på denne side er: Wikipedia, Morguefile, Pixabay m.fl.  Bilder, video og tekst under disse vilkårene (er merket) kan man fritt kopiere, distribuere og / eller endre i henhold til vilkårene i GNU Free Documentation LicensPixabay LicenseCreative Commons Attribution lisensen og/eller tilsvarende. Noen innlegg fra eksterne kilder hentes med RSS-teknologi der RSS er gjort offentlig tilgjengelig av kilden. Vi presenterer kun overskrift, bilde og en kort ingress, i tråd med regler for sitatrett. Kilde er alltid oppgitt når RSS benyttes. Merk at bilder og oppskrifter fra matprat.no er publisert på egne vilkår, les mer om disse på matprat og matbilder.

Omtalte varemerker, produkter, tjenester o.l. kan være registrerte varemerker eller varemerker eid av andre og tilhører sine respektive eiere.

Logo er et varemerker fra eFactory as. Annet innhold som er levert av eFactory as er beskytte av åndsverksloven og kan ikke således ikke kopieres uten godkjent avtale med eFactory as. For mer informasjon se eFcatory as.