Read previous post:
Rädslan av abstinensen

Jag funderar mycket kring beroendesjukdomen. Vad är det som gör att några av oss är beroende, andra inte? Forskningen visar...

Close